shlomo

דברי ברכה למפגש עם חברים וידידים בגמר עבודת השיפוץ של טרקטור פורד דקסטה

שלום וברכה לכל האורחים, החברים והידידים שהתקבצו כאן היום לכבוד גמר שיפוץ הטרקטור פורד דקסטה מספר 28

של גבעת ברנר. הטרקטור שנקנה בשנת 1958 ונמכר בשנת 1982, הוא בן 54 שנה.

הטרקטור עבד בשדות המרעה של הקיבוץ, ענף חקלאי שסיפק ירק טרי לרפת. חלק מהירק הועמס על עגלות, ומשם נסעו

לרפת לחלוקת הירק לפרות. חלק מהמרעה היה מסודר עם חלקות קטנות שהפרידו בינהם עמודים עם מתח חשמל

נמוך, דבר שמנע מהעגלות לברוח מהשדה. במשך הזמן היה צורך לעבודה, בטרקטור גדול וחזק יותר, והכלי שלנו נמכר

לחבר בית אלעזרי, מר קירט אברהם.

לאחר שנים רבות מצאתי במגירה במוסך, פנקס ובו רשימות של כל המכוניות והטרקטורים ושאר הכלים החלקלאיים שנמכרו,

לאחר שנות פעילות במשק החקלאי. את הפינקס ניהל החבר אריה גבריאלי (קולה) ז"ל. מר קירט סרב משך השנים למסור

את הכלי, וביקש עבורו סכום כסף גדול.

השנים עברו ומדי פעם בקרתי אצלו, אך הוא בשלו. בהמשך הזמן, התמזל המזל ועמד טרקטור פורד ישן של הבניין להימכר

בסכום כסף קטן לחקלאי האזור. פניתי למרכז המשק, למזכיר הקיבוץ ולמנהל החשבונות, ולאחר שתי שיחות שכנעתי אותם

למסור לי את הכלי עבור מועדון השרשרת.

נסעתי למר קירט והזמנתי אותו לראות את הטרקטור. לאחר לבטים הסכים בסופו של דבר להחליפו. נאלצנו לסדר את

הטרקטור בעבודה משותפת של צפריר והחבר'ה. הטרקטור הועבר לבית אלעזרי באמצעות אילן גרר, ומועדון השרשררת

קיבל בתמורה את הדקסטה.

הטרקטור הגיע אלינו במצב גרוע, כל חלקו האחורי היה יחלוד ולא ניתן לשיפוץ. בעזרתו של שרגא קבלנו חלק אחורי מעין ורד

וכך ניתן האות להתחלת השיפוץ. גם המנוע היה זקוק לשיפוץ כללי, לפי החלטתו של איש המקצוע נחום שיר.

חברים נוספים שעסקו בשיפוץ הם עודד בפחחות, גלי בחשמל, ועוד אחרים.

תודה לכל החברים שעזרו ופעלו ללא לאות בערבים, בשבתות וחגים. ברכה מיוחדת לצפריר, שללא מרצו הרב וההתמדה,

לא היינו מגיעים לרגע זה מרגש זה.

תודה רבה ושבת שלום

בידידות רבה

שלמה ויטינברג.

30.11.2012