Befor C.T.C and After C.T.C

Alis WD45
Alis-M press

מחרשת סכינים מייסי-פרגסון
מחרשת צלחות פורדסון