התמונות והסיפורים מאחורי הכלים

 

פורדסון דקסטה

משניים יוצא אחד - מסי פרגסון 65

"די-טו"  של משפחת מינקוב D2

Farmall MD פרמל

ג'ון דיר    3020

הפורדסון של אליהו אושרי

INTERNATIONAL TD-6 שיפוץ טרקטור

סיפורו של סקרייפר המלחמות